BVBS15024 - Ngân hàng Chính sách Xã hội (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Tên viết tắt
VBS
Tên tiếng anh
Vietnam Bank for Social Policies
Địa chỉ
Số 169 phố Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại
0243.6417184
Fax
0243.6417194
Tên chứng khoán
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội
Mã chứng khoán
BVBS15024
Mã Isin
VNBVBS150244
Loại chứng khoán
Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Mệnh giá
100,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Trái phiếu chuyên biệt
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 26/2015/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 10/02/2015
Tổng số chứng khoán đăng ký
2,500,000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
250,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Hình thức phát hành
Đấu thầu
Lãi suất
5,1%/năm
Cách thức trả lãi
Tiền lãi trả sau mỗi năm một lần trùng với ngày phát hành, Tiền gốc thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn
Kỳ hạn
3 năm
Ngày phát hành
11/02/2015
Ngày đáo hạn
11/02/2018
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền