BVBS15021 - Ngân hàng Chính sách Xã hội (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Tên viết tắt
VBS
Tên tiếng anh
Vietnam Bank for Social Policies
Địa chỉ
Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Điện thoại
043.6417213
Fax
043.6417213
Tên chứng khoán
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội
Mã chứng khoán
BVBS15021
Mã Isin
VNBVBS150210
Loại chứng khoán
Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Mệnh giá
100,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Trái phiếu chuyên biệt
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 05/2015/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 16/01/2015
Tổng số chứng khoán đăng ký
2,900,000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
290,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Hình thức phát hành
Đấu thầu
Lãi suất
5,5%/năm
Cách thức trả lãi
Lãi trái phiếu được trả sau mỗi năm một lần trùng với ngày phát hành. Gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.
Kỳ hạn
3 năm
Ngày phát hành
19/01/2015
Ngày đáo hạn
19/01/2018
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền