THA - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Tên viết tắt
N/A
Tên tiếng anh
Truong Hai Auto Corporation
Địa chỉ
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại
061 3891726
Fax
061 3836621
Giấy chứng nhận ĐKKD
số 3600252847 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/04/2007 thay đổi lần thứ 16 ngày 29/03/2016.
Vốn điều lệ
16,580,000,000,000 đồng
Vốn thực góp
16,580,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Ô tô Trường Hải
Mã chứng khoán
THA
Mã Isin
VN000000THA9
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Đại chúng chưa niêm yết
Ủy quyền cho VSD CQSH
Đã ủy quyền
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 18/2013/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 05/08/2013, Số 18/2013/GCNCP-VSD-4 cấp thay đổi lần 4 ngày 26/12/2017
Tổng số chứng khoán đăng ký
1,658,000,000 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
16,580,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền