DNGH13066 - Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng
Tên viết tắt
UBNDDN
Tên tiếng anh
N/A
Địa chỉ
42 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
(84.511) 3821293
Fax
(84.511) 3825321
Tên chứng khoán
Trái phiếu Chính quyền địa phương TP. Đà Nẵng đợt 01 năm 2012
Mã chứng khoán
DNGH13066
Mã Isin
VNDNGH130663
Loại chứng khoán
Trái phiếu Chính quyền địa phương
Mệnh giá
100,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Trái phiếu chuyên biệt
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 05/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 25/01/2013
Tổng số chứng khoán đăng ký
15,000,000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
1,500,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Hình thức phát hành
N/A
Lãi suất
11%/năm
Cách thức trả lãi
Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 lần khi đến hạn, tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 28/12 từ năm 2013 đến năm đáo hạn.
Kỳ hạn
5 năm
Ngày phát hành
28/12/2012
Ngày đáo hạn
28/12/2017
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền