TD1318021 - Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
Tên viết tắt
KBNN
Tên tiếng anh
State Treasury - Ministry of Finance
Địa chỉ
Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại
(84-4) 8242 243
Fax
(84-4) 9331 294
Tên chứng khoán
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 03/2013
Mã chứng khoán
TD1318021
Mã Isin
VNTD13180219
Loại chứng khoán
Trái phiếu Chính phủ
Mệnh giá
100,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Trái phiếu chuyên biệt
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 04/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 15/01/2013, số 04/2013/GCNTP-VSD-2 cấp sửa đổi lần 2 ngày 28/02/2013
Tổng số chứng khoán đăng ký
59,095,682 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
5,909,568,200,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Hình thức phát hành
Đấu thầu
Lãi suất
9,3%/năm
Cách thức trả lãi
Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 lần khi đến hạn, tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 15/01 từ năm 2014 đến năm đáo hạn.
Kỳ hạn
5 năm
Ngày phát hành
15/01/2013
Ngày đáo hạn
15/01/2018
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền