BVDB12197 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Tên viết tắt
VDB
Tên tiếng anh
Development Bank of Vietnam
Địa chỉ
Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại
04 3736 5759
Fax
04 3736 5672
Tên chứng khoán
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán
BVDB12197
Mã Isin
VNBVDB121978
Loại chứng khoán
Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Mệnh giá
100,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Trái phiếu chuyên biệt
Giấy chứng nhận ĐKCK
94/2012/GCNTP-VSD cấp ngày 13/12/2012
Tổng số chứng khoán đăng ký
3,000,000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
300,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Hình thức phát hành
Đấu thầu
Lãi suất
10,8%/năm
Cách thức trả lãi
Tiền lãi trái phiếu được trả sau mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành trái phiếu. Lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.
Kỳ hạn
5 năm
Ngày phát hành
13/12/2012
Ngày đáo hạn
13/12/2017
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền