CLP - Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long
Tên viết tắt
N/A
Tên tiếng anh
Cuu Long Seaproducts Company
Địa chỉ
36 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại
074.3852321
Fax
074.3852078
Giấy chứng nhận ĐKKD
2100307704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 22/02/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 30/12/2010
Vốn điều lệ
80,000,000,000 đồng
Vốn thực góp
80,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long
Mã chứng khoán
CLP
Mã Isin
VN000000CLP5
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Đại chúng chưa niêm yết
Ủy quyền cho VSD CQSH
Đã ủy quyền
Giấy chứng nhận ĐKCK
26/2012/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 12/09/2012
Tổng số chứng khoán đăng ký
8,000,000 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
80,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền