CP4A3503 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Đã hủy đăng ký)

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Tên viết tắt
VDB
Tên tiếng anh
Development Bank of Vietnam
Địa chỉ
25A-Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
(84-4) 3736 5759
Fax
(84-4) 3736 5672
Tên chứng khoán
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 35/2003
Mã chứng khoán
CP4A3503
Mã Isin
VN0CP4A35035
Loại chứng khoán
Trái phiếu Chính phủ
Mệnh giá
100,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
Trái phiếu chuyên biệt
Giấy chứng nhận ĐKCK
39/GCN/TTGDHCM-LK
Tổng số chứng khoán đăng ký
1,200,000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
120,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Hình thức phát hành
Bảo lãnh
Lãi suất
9.7%/năm
Cách thức trả lãi
Trả sau, định kỳ hàng năm
Kỳ hạn
15 năm
Ngày phát hành
30/09/2003
Ngày đáo hạn
30/09/2018
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền