AAA - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

  • Thông tin chung
  • Thông tin đăng ký chứng khoán
  • Mẫu sổ/ Giấy CNSHCK
Tên đầy đủ
Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Tên viết tắt
An Phat.,JSC
Tên tiếng anh
An Phat Plastic and Green Environment JSC
Địa chỉ
Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Điện thoại
0220 3755998
Fax
0220 37755113
Giấy chứng nhận ĐKKD
số 0800373586 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 21/05/2018.
Vốn điều lệ
1,711,999,760,000 đồng
Vốn thực góp
1,711,999,760,000 đồng
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán
AAA
Mã Isin
VN000000AAA4
Loại chứng khoán
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
10,000 đồng
Sàn giao dịch (*)
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK
Số 158/2010/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 08/07/2010, Số: 158/2010/GCNCP-VSD-10 do VSD cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 01/10/2018
Tổng số chứng khoán đăng ký
171,199,976 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký
1,711,999,760,000 đồng
Hình thức đăng ký
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSD
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSD. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
Tin tức và sự kiện liên quan
  • Tin tổ chức đăng ký
  • Thông tin thực hiện hiện quyền