A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
STT Số đăng ký TV Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Trạng thái
1 001 Công ty cổ phần Chứng khoán SSI SSI Thành viên lưu ký Bình thường
2 002 Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACBS Thành viên lưu ký Bình thường
3 003 Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam YSVN Thành viên lưu ký Bình thường
4 004 CTCP Chứng khoán MB (Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 05/GPHĐKD ngày 11/05/2000) MBS Thành viên lưu ký Đã thu hồi GCNTVLK
5 004 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MBS Thành viên lưu ký Bình thường
6 005 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt BVSC Thành viên lưu ký Bình thường
7 006 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. BSC Thành viên lưu ký Bình thường
8 007 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam IBS Thành viên lưu ký Bình thường
9 008 Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK AGR Thành viên lưu ký Bình thường
10 009 Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam VCBS Thành viên lưu ký Bình thường
11 010 Công ty cổ phần Chứng khoán HFT HFT Thành viên lưu ký Bình thường
12 011 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM HSC Thành viên lưu ký Bình thường
13 012 Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng HPS Thành viên lưu ký Bình thường
14 012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng HPS Thành viên lưu ký Đã thu hồi GCNTVLK
15 014 Công ty TNHH Một Thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á DAS Thành viên lưu ký Bình thường
16 015 Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB SHBS Thành viên lưu ký Đã thu hồi GCNTVLK
17 016 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt DVSC Thành viên lưu ký Bình thường
18 017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín SBS Thành viên lưu ký Bình thường
19 018 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ABS Thành viên lưu ký Bình thường
20 019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long KLS Thành viên lưu ký Đã thu hồi GCNTVLK
Tổng 150 thành viên
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >