TIN NỔI BẬT


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Ông Nguyễn Sơn
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
​​ Ông Dương Văn Thanh
    Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc
​​​ Bà Đỗ Thư Trang
    Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc,
    Giám đốc Chi nhánh

 
   

 
BAN GIÁM ĐỐC
​​​ Ông Dương Văn Thanh
    Tổng Giám đốc
​​​ Bà Đỗ Thư Trang
    Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM
​​​ Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
    Phó Tổng Giám đốc
​​​ Ông Dương Ngọc Tuấn
    Phó Tổng Giám đốc
​​​ Ông Nguyễn Công Quang
    Phó Tổng Giám đốc

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 
Hội đồng quản trị Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức