A. Trụ sở chính
Địa chỉ : Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Niêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84.24)3 9747 123 - Fax: (84.24) 3 9747 120
Email : webmaster@vsd.vn
Liên lạc các phòng ban tại Trụ sở chính:
- Phòng Đăng ký Chứng khoán: 024. 3 9747 119
- Phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên: 024. 3 9747 112
- Phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán: 024. 3 9747 117

- Phòng Dịch vụ quỹ và sản phẩm mới 024.3 9785 661
- Phòng Nghiên cứu phát triển và Hợp tác quốc tế: 024. 3 9747 113
- Phòng Công nghệ Thông tin: 024. 3 9747 125
 
B. Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ : 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Mi​nh
Điện thoại : (84.28)3 9330755 - Fax: (84.28)3 9330754
Email : webmaster@vsd.vn
Liên lạc các phòng ban tại Chi nhánh:
- Phòng Đăng ký Chứng khoán:
028. 3 933 08 52
- Phòng Lưu ký Chứng khoán: 028. 3 933 08 71