TIN NỔI BẬT

Thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch chứng khoán năm 2018


Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29/5/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch chứng khoán năm 2018 như sau:

Sự kiện Ngày nghỉ thanh toán 
Tết Dương lịch Thứ Hai, ngày 01/01/2018 (nghỉ theo Luật Lao động)
Tết Âm lịch Từ thứ Tư, ngày 14/02/2018 (ngày 29/12/2017 Âm lịch) đến hết thứ Ba, ngày 20/02/2018 (mùng 5 Tết Âm lịch) nghỉ theo Luật Lao động, trong đó thứ Hai ngày 19/02/2018 và thứ Ba ngày 20/02/2018 nghỉ bù theo Luật Lao động.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
(Mùng 10/3 Âm lịch)
Thứ Tư, ngày 25/4/2018 (nghỉ theo Luật Lao động)
Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 Thứ Hai, ngày 30/4/2018 và thứ Ba, ngày 01/5/2018 (nghỉ theo Luật Lao động)
Ngày Quốc khánh 02/9 Thứ Hai, ngày 03/9/2018 (nghỉ bù theo Luật Lao động)


VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

TIN TRONG NĂM