FPTS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ
Cập nhật: Thứ sáu, 21/12/2018
Ngày 21/12/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 13/GCNTVBT cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
2. Trụ sở chính: Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Điệp Tùng - Tổng Giám đốc
5. Vốn điều lệ: 1.093.136.880.000 đồng (Một nghìn không trăm chín mươi ba tỷ một trăm ba mươi sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại:   024 37737070      
7. Fax:            024 37739058  
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 29/GCN-UBCK ngày 05 tháng 11 năm 2018 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 21/12/2018.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: