MAS: Cấp giấy chứng nhận Thành viên Bù trừ
Cập nhật: Thứ tư, 05/12/2018
Ngày 04/12/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 12/GCNTVBT cho Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) như sau: 
1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
2. Trụ sở chính: Tòa nhà Le Meridien, tầng 7, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Kang Moon Kyung - Tổng Giám đốc
5. Vốn điều lệ: 4.300.000.000.000 đồng (Bốn nghìn ba trăm tỷ đồng)
6. Điện thoại:   028 39102222      
7. Fax:            028 39107222
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 27/GCN-UBCK ngày 17 tháng 9 năm 2018 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 04/12/2018.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: