Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
Cập nhật: Thứ sáu, 29/06/2018
Ngày 28/6/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 09/GCNTVBT cho Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố  Hà Nội
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Mạnh Hùng - Giám đốc
5. Vốn điều lệ:  1.000.000.000.000 đồng
(Một nghìn tỷ đồng)
6. Điện thoại:   (024) 393.66.990/ (024) 393.66.426
7. Fax:              (024) 393.60.262
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 18/GCN-UBCK ngày 02 tháng 4 năm 2018 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 28/6/2018.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: