VSD cấp giấy chứng nhận Thành viên bù trừ cho Thành viên bù trừ thứ 8 của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Cập nhật: Thứ sáu, 08/06/2018
Ngày 7/6/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kis Việt Nam (KIS) đã được VSD cấp giấy chứng nhận Thành viên bù trừ với loại hình Thành viên bù trừ (TVBT) trực tiếp, theo đó KIS đã trở thành TVBT thứ 8 trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam bên cạnh 07 TVBT tham gia thị trường ngay trong thời gian đầu đi vào hoạt động. Với vai trò là TVBT trực tiếp, KIS có thể thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho bản thân mình và các khách hàng của mình.
Như vậy, sau gần một năm đi vào hoạt động, đã có 08 Công ty chứng khoán được VSD cấp giấy chứng nhận Thành viên bù trừ, trong đó có 02 TVBT chung là SSI và VDS; 06 TVBT trực tiếp là BSC, HSC, MBS, VCSC, VPBS và KIS. Bên cạnh 08 TVBT nói trên, hiện nay VSD đã nhận được đề nghị và hướng dẫn một số Công ty chứng khoán khác tiến hành trang bị hạ tầng kỹ thuật, kết nối kỹ thuật, tổ chức kiểm thử và hoàn tất các khâu chuẩn bị khác để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới đây
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: