TIN NỔI BẬT

VDS: Quyết định khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
Cập nhật: Thứ năm, 02/11/2017
Ngày 01/11/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 209/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect do trong tháng 10/2017 đã có 05 lần vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: