TIN NỔI BẬT

BSC: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi
Cập nhật: Thứ tư, 02/08/2017
Ngày 01/08/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 05/GCNTVBT-1 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tầng 1, tầng 10, tầng  11, Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù  trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám đốc
5. Vốn điều lệ:  902.191.150.000 VNĐ
(Chín trăm linh hai tỷ một trăm chín mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại:   024 39352722
7. Fax:              024 22200669
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 04/GCN-UBCK ngày 19 tháng 5 năm 2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ kể từ ngày 01/08/2017, thông tin chi tiết:
1. Vốn điều lệ: 929.884.920.000 đồng
(Chín trăm hai mươi chín tỷ tám trăm tám mươi tư triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: