MBS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Cập nhật: Thứ ba, 01/08/2017
Ngày 01/8/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 07/GCNTVBT cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB như sau:
1. Tên tổ chức:  Công ty cổ phần Chứng khoán MB
2. Trụ sở chính:  Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc
5. Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 đồng
(Một nghìn hai trăm hai mươi mốt tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)
6. Điện thoại: 024.37262600           
7. Fax:024.37262601  
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 14/GCN-UBCK ngày 26/7/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 01/8/2017.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: