VCSC: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Cập nhật: Thứ ba, 18/07/2017
Ngày 18/7/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 06/GCNTVBT cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt như sau:
1. Tên tổ chức:   Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
2. Trụ sở chính:   Tầng 15, tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
3. Loại hình thành viên:  Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật:  Ông Tô Hải - Tổng Giám đốc
5. Vốn điều lệ: 1.032.000.000.000 VNĐ  (Một nghìn không trăm ba mươi hai tỷ đồng)
6. Điện thoại:   08 3914 3588                   
7. Fax:              08 3914 3209                      
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 11/GCN-UBCK ngày 25/5/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã  đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 18/7/2017.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: