BSC: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cập nhật: Thứ hai, 26/06/2017
Ngày 23/06/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 05/GCNTVBT cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namnhư sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tầng 1, tầng 10, tầng  11, Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Huy Hoài
5. Vốn điều lệ:  902.191.150.000 VNĐ
(Chín trăm linh hai tỷ một trăm chín mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại:   0439352722
7. Fax:              0422200669
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 04/GCN-UBCK ngày 19 tháng 5 năm 2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.                          
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 23/6/2017.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: