Đã có 04 Công ty chứng khoán được VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ
Cập nhật: Thứ năm, 22/06/2017
Để khẩn trương chuẩn bị cho công tác vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thời gian qua VSD đã tiến hành hướng dẫn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký làm thành viên bù trừ (TVBT) cho các tổ chức đăng ký làm TVBT.
Tính đến thời điểm hiện nay, VSD đã cấp Giấy chứng nhận TVBT cho 04 Công ty chứng khoán trong đó có 02 TVBT trực tiếp là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) và 02 TVBT chung là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VDS). Với tư cách là TVBT trực tiếp, VPBS và HSC sẽ được thực hiện việc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và khách hàng môi giới của mình. Riêng đối với TVBT chung (SSI và VDS) không những được thực hiện các hoạt động của TVBT trực tiếp tương tự như VPBS, HSC mà còn được phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không bù trừ và khách hàng của các thành viên không bù trừ đó.
Bên cạnh đó, Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) và Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được VSD chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký TVBT. Sau khi 02 công ty này hoàn tất thủ tục theo quy định sẽ được VSD cấp Giấy chứng nhận TVBT chính thức.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: