VDS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
Cập nhật: Thứ tư, 21/06/2017
Ngày 20/06/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 04/GCNTVBT cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
2. Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù  trừ chung
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Giang
5. Vốn điều lệ: 1.549.981.650.000 VNĐ
(Một nghìn năm trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại: 04 39724568
7. Fax: 04 39724600
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 07/GCN-UBCK ngày 19/5/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ chung kể từ ngày 20/6/2017.

 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: