VPS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Cập nhật: Thứ năm, 01/06/2017
Ngày 31/05/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 01/GCNTVBT cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượngnhư sau:
Tên tổ chức:Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Trụ sở chính: Tầng 3&4, tòa nhà 362 phố Huế, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Lâm Dũng
Vốn điều lệ: 1.470.000.000.000 VNĐ
Điện thoại: 04.1900 6457
Fax: 04.3974 3656
Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 02/GCN-UBCK ngày 19/05/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 31/05/2017
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: