HSC: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Cập nhật: Thứ năm, 01/06/2017
Ngày 31/05/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 02/GCNTVBT cho Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minhnhư sau:
Tên tổ chức:Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:Lầu5&6, tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
Người đại diện theo pháp luật:Johan Nyvene
Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 VNĐ
Điện thoại:08.3823 3299
Fax:08.3823 3301
Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số13/GCN-UBCK ngày 25/05/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 31/05/2017.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: