VDSC: Cấp giấy chứng nhận Thành viên Bù trừ
Cập nhật: Thứ hai, 27/08/2018
Ngày 27/8/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 10/GCNTVBT cho Công ty CP CK Rồng Việt như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2. Trụ sở chính: Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Lệ Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị
5. Vốn điều lệ:   1.000.999.060.000 đồng
(Một nghìn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại:   028. 6299 2006
7. Fax:              028. 6291 7986  
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 23/GCN-UBCK ngày 11 tháng 7 năm 2018 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 27/8/2018.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: