TIN NỔI BẬT

Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 17/08/2018
Cập nhật: Thứ tư, 15/08/2018
Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 17/08/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2018 VN30F1809 VNVN30F18092 19/01/2018 20/09/2018 21/09/2018
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2018 VN30F1810  VNVN30F18100 17/08/2018 18/10/2018 19/10/2018
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2018 VN30F1812 VNVN30F18126 20/04/2018 20/12/2018 21/12/2018
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2019 VN30F1903 VNVN30F19033 20/07/2018 21/03/2019 22/03/2019
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: