TIN NỔI BẬT

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 20/07/2018
Cập nhật: Thứ tư, 18/07/2018
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 20/07/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2018 VN30F1808 VNVN30F18084 13% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2018 VN30F1809 VNVN30F18092 13% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2018 VN30F1812 VNVN30F18126 13% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2019 VN30F1903 VNVN30F19033 13% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: