TIN NỔI BẬT

Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 20/07/2018
Cập nhật: Thứ tư, 18/07/2018
Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 20/07/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2018 VN30F1808 VNVN30F18084 22/06/2018 16/08/2018 17/08/2018
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2018 VN30F1809 VNVN30F18092 19/01/2018 20/09/2018 21/09/2018
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2018 VN30F1812 VNVN30F18126 20/04/2018 20/12/2018 21/12/2018
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2019 VN30F1903 VNVN30F19033 20/07/2018 21/03/2019 22/03/2019
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: