TIN NỔI BẬT

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 19/04/2019
Cập nhật: Thứ năm, 18/04/2019
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 19/04/2019
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 05/2019 VN30F1905 VNVN30F19058 13% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 06/2019 VN30F1906 VNVN30F19066 13% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 09/2019 VN30F1909 VNVN30F19090 13% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2019 VN30F1912 VNVN30F19124 13% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: