TIN NỔI BẬT

VPS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi
Cập nhật: Thứ năm, 07/03/2019
Ngày 06/03/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 01/GCNTVBT-2 cho VPBS như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
2. Trụ sở chính: Tầng 3&4, tòa nhà 362 phố Huế, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp.
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Lâm Dũng – Tổng Giám đốc.
5. Vốn điều lệ:  3.500.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng).
6. Điện thoại:   024.39743655                                                    
 
7. Fax:              024.39743656
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 02/GCN-UBCK ngày 19/05/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ kể từ ngày 06/03/2019, thông tin chi tiết:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán VPS.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: