TIN NỔI BẬT

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 22/02/2019
Cập nhật: Thứ năm, 21/02/2019
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 22/02/2019
 
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 03/2019 VN30F1903 VNVN30F19033 13% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 04/2019 VN30F1904 VNVN30F19041 13% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 06/2019 VN30F1906 VNVN30F19066 13% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 09/2019 VN30F1909 VNVN30F19090 13% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: