TIN NỔI BẬT

Danh mục các Hợp đồng tương lai hiệu lực từ 22/02/2019
Cập nhật: Thứ năm, 21/02/2019
Danh mục các Hợp đồng tương lai hiệu lực từ 22/02/2019
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 03/2019 VN30F1903 VNVN30F19033 20/07/2018 21/03/2019 22/03/2019
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 04/2019 VN30F1904 VNVN30F19041 22/02/2019 18/04/2019 19/04/2019
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 06/2019 VN30F1906 VNVN30F19066 19/10/2018 20/06/2019 21/06/2019
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 09/2019 VN30F1909 VNVN30F19090 18/01/2019 19/09/2019 20/09/2019
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: