TIN NỔI BẬT

IBS: Cấp Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ
Cập nhật: Thứ năm, 03/01/2019
Ngày 03/01/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 14/GCNTVBT cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam như sau:
 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Khổng Phan Đức - Tổng Giám đốc
5. Vốn điều lệ: 1.064.365.760.000 (Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại:   024 39741771      
7. Fax:            024 39741760  
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 20/GCN-UBCK ngày 09 tháng 4 năm 2018 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 03/01/2019.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: