Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Cập nhật: Thứ sáu, 05/10/2018
Ngày 04/10/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 11/GCNTVBT cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:
  1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
2. Trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ chung
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Thái Hân – Chủ tịch Hội đồng thành viên
5. Vốn điều lệ:  1.500.000.000.000 đồng
(Một nghìn năm trăm tỷ  đồng)
6. Điện thoại:   (028) 38 234 159      
7. Fax:        (028) 38 235 060  
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 25/GCN-UBCK ngày 31 tháng 8 năm 2018 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ chung kể từ ngày 04/10/2018.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: