VSD điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu của Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
Cập nhật: Thứ sáu, 13/07/2018

Căn cứ công văn số 4350/UBCK-PTTT ngày 13/7/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc về việc chấp thuận điều chỉnh tăng tỷ lệ ký quỹ ban đầu của HĐTL chỉ số VN30, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tiến hành điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu từ mức 10% lên 13% đối với HĐTL chỉ số VN30 với hiệu lực áp dụng kể từ ngày 18/7/2018.

Ngày 13/7/2018, VSD cũng đã có công văn thông báo cho các thành viên bù trừ (TVBT) về việc điều chỉnh này đồng thời để nghị các thành viên tiến hành rà soát, tính toán lại giá trị ký quỹ yêu cầu theo tỷ lệ ký quỹ tối thiểu mới trên từng tài khoản nhà đầu tư để yêu cầu nộp bổ sung (nếu cần thiết), tránh để xảy ra tình trạng vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và đảm bảo cho hoạt động bù trừ, thanh toán được an toàn, thông suốt.

TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: