Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
Cập nhật: Thứ năm, 07/06/2018
Ngày 07/6/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 08/GCNTVBT cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
2. Trụ sở chính: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Park Won Sang – Tổng Giám đốc
5. Vốn điều lệ: 1.112.766.000.000 đồng
(Một nghìn một trăm mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng)
6. Điện thoại:   028 3914 8585  
7. Fax:              028 3821 6898   
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 16/GCN-UBCK ngày 16 tháng 3 năm 2018 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 07/6/2018.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: