Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 20/10/2017
Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017
Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11/2017 VN30F1711 VNVN30F17110 10% -
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017 VN30F1712 VNVN30F17128 10% -
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018 VN30F1803 VNVN30F18035 10% -
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6/2018 VN30F1806 VNVN30F18068 10% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: