Danh sách hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 18/08/2017
Cập nhật: Thứ tư, 16/08/2017
Danh sách hợp đồng tương lai
Ngày hiệu lưc: 18/08/2017
Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017 VN30F1709 VNVN30F17094 10/08/2017 21/09/2017 22/09/2017
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2017 VN30F1710 VNVN30F17102 18/08/2017 19/10/2017 20/10/2017
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017 VN30F1712 VNVN30F17128 10/08/2017 21/12/2017 22/12/2017
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018 VN30F1803 VNVN30F18035 10/08/2017 15/03/2018 16/03/2018

 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: