Danh sách hợp đồng tương lai chỉ số VN30 hiệu lực ngày 10/08/2017
Cập nhật: Thứ hai, 07/08/2017
Danh sách hợp đồng tương lai chỉ số VN30
Hiệu lực ngày 10/08/2017
Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2017 VN30F1708 VNVN30F17086 10/8/2017 17/8/2017 18/8/2017
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017 VN30F1709 VNVN30F17094 10/8/2017 21/9/2017 22/9/2017
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017 VN30F1712 VNVN30F17128 10/8/2017 21/12/2017 22/12/2017
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018 VN30F1803 VNVN30F18035 10/8/2017 15/3/2018 16/3/2018
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: