TIN NỔI BẬT

HỎI ĐÁP

Dịch vụ quỹ
Tôi đang có ý định tham gia góp vốn mua chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu, tuy nhiên, hiện chứng khoản cơ cấu dự định góp vốn lại nằm tại 2 tài khoản của tôi tại 2 CTCK khác nhau. Vì vậy, tôi sẽ phải làm gì để có thể thực hiện được việc góp vốn này?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế hoạt động hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ban hành kèm theo quyết định số 110/QĐ – VSD ngày 19/08/2014 của VSD, trường hợp nhà đầu tư sử dụng chứng khoán cơ cấu của mình trên các tài khoản giao dịch mở tại các Thành viên khác nhau để góp vốn thì trong hồ sơ đề nghị phong tỏa gửi cho Thành viên lập quỹ phải có đủ văn bản của các Thành viên này xác nhận về việc nhà đầu tư có đủ số dư chứng khoán dự định góp vốn trên tài khoản và cam kết sẽ phong tỏa trong thời gian nhà đầu tư làm thủ tục góp vốn. Vì vậy, nhà đầu tư muốn thực hiện việc góp vốn, trước tiên nhà đầu tư phải đến 02 CTCK nêu trên đề nghị 02 CTCK này xác nhận trên tài khoản của nhà đầu tư có đủ số dư chứng khoán cơ cấu để tham gia góp vốn và cam kết phong tỏa trong thời gian nhà đầu tư làm thủ tục góp vốn. Sau đó, nhà đầu tư nộp văn bản xác nhận số dư và cam kết phong tỏa của 02 thành viên nêu trên cho Thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ cùng các tài liệu khác theo quy định tại Điều lệ và Bản cáo bạch của Công ty quản lý quỹ.
Tôi là nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Hiện tại, tôi đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán, vậy tôi có phải mở thêm 01 tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở không?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở, khi tham gia giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư phải thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Đây là tài khoản mà thông qua đó nhà đầu tư sẽ thực hiện mua, bán, sở hữu chứng chỉ của một hay nhiều quỹ mở do CTQLQ quản lý và tài khoản này khác với tài khoản giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán đang quản lý. Vì vậy, nhà đầu tư muốn giao dịch chứng chỉ quỹ mở sẽ phải thực hiện mở thêm 01 tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Hồ sơ mở tài khoản tùy thuộc vào quy định của từng CTQLQ và nhà đầu tư sẽ gửi hồ sơ mở tài khoản lên tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng của CTQLQ thông qua các Đại lý phân phối của Quỹ mở.
Hiện nay, CTQLQ chúng tôi đang dự định thành lập một quỹ mở. Để thực hiện ký hợp đồng đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở với VSD, CTQLQ chúng tôi sẽ cần thực hiện các công việc gì?

Trả lời:
Để thực hiện ký hợp đồng đại lý chuyển nhượng với VSD, Quý Công ty có thể gửi văn bản đề nghị VSD về việc cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Căn cứ vào đề nghị của Quý Công ty, VSD sẽ gửi bản dự thảo hợp đồng cùng các nội dung liên quan để Quý Công ty nghiên cứu. Sau khi thống nhất nội dung, Quý Công ty gửi VSD công văn thông báo về việc đồng ý nội dung dự thảo hợp đồng. Trên cơ sở đó, VSD sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng chính thức với Quý Công ty. Sau khi hợp đồng được ký kết, VSD sẽ thực hiện việc kết nối và cài đặt hệ thống phần mềm quản lý giao dịch quỹ mở cho Quý Công ty, ngân hàng giám sát và các đại lý phân phối có liên quan. Sau khi hoàn tất việc kết nối và cài đặt, các giao dịch liên quan đến đại lý chuyển nhượng của Quỹ mở nêu trên sẽ được thực hiện dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD.
Hoạt động cấp mã giao dịch cho NĐT nước ngoài
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức nước ngoài khi thực hiện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán là những ai?

Trả lời:
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức nước ngoài là: a) Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) của tổ chức nước ngoài; b) Người có đủ thẩm quyền theo điều lệ, thỏa thuận góp vốn hoặc các tài liệu tương đương của tổ chức nước ngoài để ký các tài liệu và thực hiện các công việc liên quan quy định tại Thông tư này; c) Người được đối tượng tại điểm a, b khoản này uỷ quyền bằng văn bản có xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài, hoặc người được luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài.
Đại diện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện gì?

Trả lời:
Đại diện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có năng lực hành vi dân sự và pháp luật đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh; b) Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán; c) Không đồng thời là nhân viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký hoạt động tại Việt Nam; d) Là đại diện giao dịch duy nhất tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền bằng văn bản.
Công chứng, chứng thực theo pháp luật nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Công chứng, chứng thực theo pháp luật nước ngoài theo một trong hai cách dưới đây: - Cơ quan công chứng xác nhận sao y bản chính (notarization); hoặc - Cá nhân hoặc người đại diện của tổ chức kí xác nhận sao y bản chính (true copy certification) lên bản sao tài liệu trước mặt công chứng viên, đồng thời công chứng viên sẽ xác nhận lại danh tính của người kí xác nhận sao y bản chính (tên, số CMND/hộ chiếu…).
Hoạt động đăng ký chứng khoán
Tôi là cán bộ quản lý cổ đông của Công ty cổ phần B. Gần đây, tôi có nhận được câu hỏi của thân nhân một cổ đông về việc cổ đông đó đã mất, và họ muốn làm thủ tục nhận thừa kế số cổ phần của cổ đông đó tại Công ty tôi. Đề nghị Quý Cơ quan cho biết tôi sẽ phải hướng dẫn cổ đông như thế nào để có thể sang tên nhận thừa kế được?

Trả lời:
TH cổ đông (người đã mất) đã lưu ký chứng khoán, bạn hướng dẫn người nhận thừa kế đến thành viên lưu ký (TVLK) nơi cổ đông lưu ký chứng khoán để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế. TH cổ đông (người đã mất) chưa lưu ký chứng khoán, bạn cần tập hợp hồ sơ từ người nhận thừa kế theo quy định tại Điều 28 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD. Hồ sơ cụ thể như sau: 1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 16B/ĐKCK) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ của bên nhận thừa kế và Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế. 2. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân). 3. Trường hợp thừa kế theo di chúc: a. Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật; b. Văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán. 4. Trường hợp thừa kế theo pháp luật: a. Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi…) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp; b. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu tại bản tường trình nêu trên (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử...); c. Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận
Tôi là một cổ đông của Công ty cổ phần A. Tôi đã đăng ký thông tin chứng minh nhân dân của tôi với Công ty A, tuy nhiên, khi thực hiện lưu ký chứng khoán, tôi được công ty chứng khoán trả lời là chưa lưu ký được do chứng minh nhân dân của tôi đã làm lại, chuyển từ tỉnh khác về Hà Nội. Tôi xin hỏi, để lưu ký cổ phiếu được thì tôi phải làm gì?

Trả lời:
Do chứng minh nhân dân của bạn đã thay đổi thông tin số và ngày cấp chứng minh nhân dân nên bạn cần liên hệ với tổ chức phát hành chứng khoán để làm thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin. Thông thường, bạn sẽ chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực và điền thông tin vào mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin để gửi Tổ chức phát hành. Trường hợp không có bản sao chứng minh nhân dân được công chứng, chứng thực, bạn có thể đề nghị Tổ chức phát hành xác nhận bản sao chứng minh nhân dân của bạn. Tuy nhiên, thủ tục cụ thể sẽ do Tổ chức phát hành quy định cho cổ đông của họ. Sau khi TCPH tập hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin cho bạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD, VSD sẽ xử lý trong vòng 02 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin cho bạn và gửi văn bản xác nhận cho TCPH. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, VSD sẽ gửi công văn đề nghị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho TCPH.
Theo tôi được biết, ngoài việc phải đăng ký là công ty đại chúng với UBCKNN, một công ty đại chúng còn phải thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Như vậy, để đăng ký chứng khoán, công ty chúng tôi sẽ phải thực hiện các thủ tục gì?

Trả lời:
Để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD, một tổ chức phát hành chứng khoán phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD. Trường hợp hồ sơ của tổ chức phát hành gửi đã đầy đủ và hợp lệ, VSD sẽ cấp và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, VSD sẽ gửi công văn đề nghị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho TCPH. Thời gian xử lý hồ sơ của VSD là trong vòng 05 ngày làm việc Sau khi được VSD chấp thuận đăng ký chứng khoán lần đầu, TCPH nộp phí đăng ký chứng khoán lần đầu có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ do VSD quy định đối với tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD. Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD, mời bạn tham khảo tại mục Tổ chức phát hành - Quy trình thủ tục trên Website VSD
Hoạt động lưu ký chứng khoán
Tài liệu chứng minh thông tin nhận diện nhà đầu tư TVLK phải cung cấp trong hồ sơ điều chỉnh thông tin nhà đầu tư quy định như thế nào?

Trả lời:
Tài liệu chứng minh thông tin nhận diện nhà đầu tư TVLK phải cung cấp khi lập hồ sơ điều chỉnh thông tin là các tài liệu theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 10 Quy chế hoạt động lưu ký của VSD. Trường hợp các tài liệu nêu tại Khoản 2, 3 Điều 10 không đủ căn cứ chứng minh thông tin nhận diện nhà đầu tư, TVLK có thể cung cấp thêm một số các tài liệu khác có thể hiện thông tin nhận diện của nhà đầu tư (hợp đồng mở tài khoản, sổ hộ khẩu, văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, .....).
Việc mở tài khoản của Thành viên của VSD được quy định như thế nào?

Trả lời:
Mỗi thành viên của VSD được mở một tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD và không được mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên khác, ngoại trừ trường hợp: - Công ty chứng khoán rút nghiệp vụ môi giới được phép mở một tài khoản lưu ký tại Công ty chứng khoán khác để chuyển khoản toàn bộ số dư chứng khoán sở hữu trên tài khoản tự doanh. - Công ty chứng khoán không là Thành viên lập quỹ của quỹ ETF được phép mở một tài khoản tại Thành viên lập quỹ để thực hiện giao dịch hoán đổi quỹ ETF.
Việc cập nhật thông tin tài khoản cho nhà đầu tư của các Thành viên lưu ký quy định như thế nào?

Trả lời:
Thành viên lưu ký có trách nhiệm cập nhật hàng ngày thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của người đầu tư thực hiện trong ngày tại thành viên lưu ký thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giáo tiếp trực tuyến của VSD. Việc cập nhật thông tin của người đầu tư phải được hoàn tất trước khi người đầu tư thực hiện các giao dịch gửi, rút, chuyển khoản, giao dịch mua/bán chứng khoán.
Nhà đầu tư là cá nhân có nhiều quốc tịch mở tài khoản lưu ký chứng khoán như thế nào?

Trả lời:
Nhà đầu tư là cá nhân có nhiều quốc tịch, khi mở tài khoản được phép lựa chọn quốc tịch để đăng ký mở tài khoản. - Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quốc tịch Việt Nam được đăng ký là nhà đầu tư trong nước và sử dụng số hộ chiếu còn thời gian sử dụng do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp để làm thông tin nhận diện; - Trường hợp nhà đầu tư không lựa chọn quốc tịch Việt Nam mà lựa chọn quốc tịch nước ngoài thì sử dụng mã số giao dịch chứng khoán để làm thông tin nhận diện.
Nhà đầu tư là Công ty chứng khoán nước ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài mở tài khoản như thế nào để quản lý tách biệt chứng khoán sở hữu của chính công ty và khách hàng của công ty?

Trả lời:
Nhà đầu tư là Công ty chứng khoán nước ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài được mở hai tài khoản lưu ký chứng khoán tại một thành viên lưu ký để quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của chính công ty và khách hàng của công ty.
Nhà đầu tư có được phép chuyển khoản một phần chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư mở tại TVLK này sang tài khoản của mình tại TVLK khác không?

Trả lời:
Có, theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký nhà đầu tư có thể thực hiện các hình thức chuyển khoản chứng khoán của mình từ tài khoản mở tại TVLK này sang tài khoản mở tại TVLK khác như sau: (i) Chuyển khoản tất toán tài khoản: Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán, quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của nhà đầu tư đồng thời đóng tài khoản của nhà đầu tư tại TVLK bên chuyển khoản. (ii) Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán: Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán và quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của nhà đầu tư. (iii) Chuyển khoản một phần chứng khoán và quyền: Chuyển khoản toàn bộ số lượng của một/một số mã chứng khoán kèm quyền phát sinh của mã chứng khoán chuyển khoản. (iv) Chuyển khoản một phần chứng khoán: Chuyển khoản một phần số lượng của một/một số mã chứng khoán sở hữu.
Nhà đầu tư có được phép lưu ký một phần số lượng chứng khoán trên một sổ chứng nhận sở hữu cổ phần không?

Trả lời:
Sau khi thực hiện lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư, sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của nhà đầu tư sẽ không còn hiệu lực và được VSD đóng dấu hết hiệu lực. Do vậy, một bộ lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư phải thực hiện lưu ký toàn bộ số lượng chứng khoán được ghi trong sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Hoạt động vay và cho vay chứng khoán
TVLK tham gia hệ thống vay và cho vay chứng khoán của VSD có phải nộp phí không?

Trả lời:
VSD thu phí cung cấp dịch vụ vay và cho vay chứng khoán của các TVLK căn cứ trên các giao dịch vay/cho vay chứng khoán phát sinh trên hệ thống, cụ thể là 10% lãi khoản vay/giao dịch vay,cho vay, tối thiểu là 500.000 đồng/giao dịch vay, cho vay và được phân bổ đều cho hai bên vay và bên cho vay, mỗi bên trả 50% trong trường hợp vay/cho vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF, do bên vay trả 100% trong trường hợp vay/cho vay để hỗ trợ thanh toán. Trường hợp bên cho vay là khách hàng của TVLK nào thì TVLK đó có trách nhiệm thu tiền cung cấp dịch vụ từ khách hàng để trả cho VSD.
Bên vay làm cách nào để tìm được người có nhu cầu cho vay chứng khoán?

Trả lời:
Hệ thống vay và cho vay chứng khoán của VSD được xây dựng đóng vai trò làm trung gian kết nối giữa bên vay và bên cho vay, các lệnh chào vay/chào cho vay được ghi nhận trên hệ thống cho phép các TVLK truy cập để tìm đối tác và xác lập thỏa thuận vay/cho vay.
Đối tượng nào được vay/cho vay chứng khoán?

Trả lời:
Bên cho vay là các tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán đã lưu ký tại VSD co nhu cầu cho vay chứng khoán. Bên vay là TVLK của VSD hoặc các tổ chức được công nhận là thành viên lập quỹ ETF được vay chứng khoán để thực hiện các hoạt động theo quy định pháp luật có liên quan hiện hành.