TTZ: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
Cập nhật: Thứ năm, 06/12/2018
Căn cứ công văn số 76/2018/CV-TTZ ngày 03/12/2018 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (mã chứng khoán TTZ), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi lần thứ 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của cổ phiếu TTZ (ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2018) như sau:
- Thông tin đã nêu tại công văn số 4702/VSD-ĐK ngày 29/03/2018 của VSD:
Thời gian thực hiện: Ngày 31/12/2018
- Thông tin điều chỉnh:
Thời gian thực hiện: Ngày 30/12/2019
- Lý do điều chỉnh: Nguồn tiền chi trả cổ tức được Công ty dự kiến từ thu hồi công nợ của khách hàng. Tuy nhiên, một số đối tác đã xin lùi thời hạn thanh toán và chưa xác định được thời hạn thanh toán chính xác nên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung cần có thêm thời gian để cân đối đủ nguồn chi trả. Mặt khác, hiện tại Công ty đang trong quá trình thay đổi trụ sở chính từ Thái Bình lên Hà Nội nên Công ty đang tập trung làm việc với các bên liên quan và khách hàng, chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc chuyển đổi.
Các nội dung khác tại công văn số 4702/VSD-ĐK ngày 29/03/2018 của VSD không thay đổi.
Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu TTZ tại Thành viên biết.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC