SMB: Hủy ngày đăng ký cuối cùng (20/07/2018) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 13/07/2018
Căn cứ thông báo số 201/TB-CT ngày 11/07/2018 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:
Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền
Lý do hủy: Do ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 là ngày 20/07/2018 rơi vào khoảng thời gian Tổ chức phát hành tạm ngưng giao dịch cổ phiếu thực hiện chuyển sàn giao dịch sang Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (từ sau ngày 13/07/2018 theo quyết định số 429/QĐ-SGDHN ngày 06/07/2018 đến trước ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HOSE dự kiến vào cuối tháng 07 năm 2018). Do đó, để đảm bảo được quyền lợi cho cổ đông, Tổ chức phát hành đề nghị hủy ngày đăng ký thực hiện quyền nêu trên.
Tổ chức phát hành sẽ triển khai lại các thủ tục chi trả cổ tức với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh đúng với quy định hiện hành sau khi cổ phiếu SMB chính thức được giao dịch tại sàn HOSE.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC