SHB: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Căn cứ công văn số 182/UBCK-PTTT ngày 09/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu SHB và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SHB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu từ 06 nhà đầu tư (Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần Xây dựng số 1, Công ty cổ phần Xây dựng số 2, Công ty cổ phần Xây dựng số 7, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex và Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex) sang 03 nhà đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long, Công ty cổ phần xây dựng Thiên Tân và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến) như sau:
Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu: 38.000.000 cổ phiếu SHB
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11/01/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC