CTD: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Căn cứ số 7870/UBCK-PTTT ngày 20/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán CTD, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTD như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở  hữu

Bên nhận chuyển quyền 

sở  hữu

Số  lượng cổ phiếu CTD chuyển quyền sở hữu

1

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 400.000
 

Cộng

400.000
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 06/12/2017
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC