E1SSHN30: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ do thay đổi thông tin tổ chức đăng ký
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận  đăng ký chứng chỉ quỹ thay đổi lần thứ nhất số 02/2014/GCNETF-VSD-01 ngày 11/10/2017 do thay đổi thông tin tổ chức đăng ký chứng chỉ quỹ như sau:
Tên Công ty quản lý quỹ:  Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Tên Quỹ:  Quỹ ETF SSIAM VNX50
(Tên trước đây:  Quỹ ETF SSIAM HNX30)
Trụ sở chính:  Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:  024 3936 6321  Fax: 024 3936 6337
Tên chứng chỉ quỹ: Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50
(Tên trước đây: Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM HNX30)
Mã chứng chỉ quỹ:  FUESSV50
(Mã trước đây: E1SSHN30)
Mã ISIN:  VN0FUESSV504
Loại chứng chỉ quỹ:  Chứng chỉ quỹ ETF
Mệnh giá:  10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký:  9.800.000 chứng chỉ quỹ
(Chín triệu tám trăm nghìn chứng chỉ quỹ)
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký:  98.000.000.000 đồng
(Chín mươi tám tỷ đồng)
Hình thức đăng ký:  Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSD:  11/10/2017
Kể từ ngày 11/10/2017, số dư chứng chỉ quỹ ETF SSIAM HNX30 trên tài khoản lưu ký của Thành viên sẽ được VSD chuyển thành số dư chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50. Đề nghị Thành viên chuyển tương ứng tại Thành viên và thông báo cho nhà đầu tư có liên quan.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC