FPT: Chuyển quyền sở hữu
Cập nhật: Thứ năm, 21/09/2017
Căn cứ công văn số 6082/UBCK-PTTT ngày 12/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:
STT Họ và tên bên CQSH Họ tên bên nhận CQSH Số lượng chứng khoán
1 Wareham Group Limited Macquarie Bank Limited   1.532.350
2 Norges Bank      413.580
3 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company      185.340
4 Cam VietNam Mother Fund   1.000.000
  Tổng cộng 3.131.270
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21/09/2017
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
TIN KHÁC