PFL: Thay đổi lần 8 thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Căn cứ công văn số 74/TB-DKĐĐ-TCKT ngày 14/06/2017 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (mã chứng khoán PFL), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi lần 8 thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền của cổ phiếu PFL (ngày đăng ký cuối cùng 09/01/2012) như sau:
- Thông tin đã thông báo tại công văn số 7145/VSD-ĐK ngày 28/06/2016 của VSD:
Thời gian thanh toán: Ngày 30/06/2017
- Thông tin điều chỉnh:
Thời gian thanh toán: Ngày 29/06/2018
- Lý do điều chỉnh: Do việc thu hồi vốn, công nợ và thoái vốn tại các dự án của Công ty chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra nên Công ty chưa cân đối đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức.
Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu PFL tại Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC