SEB: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
Căn cứ công văn số 1833/UBCK-PTTT ngày 07/04/2017 về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SEB và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SEB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 48.000 cổ phiếu SEB, loại chứng khoán tự do chuyển nhượng từ Tổng Công ty Sông Đà sang nhà đầu tư Nguyễn Duy Quý.
Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 18/05/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC